Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Στο... νοίκι βγαίνει η Γ.Γ. Εσόδων

 

Πρώτη καταχώρηση: 13/08/2014 - 07:26
Τελευταία δημοσίευση: 07:51Οικονομία
Στο... νοίκι βγαίνει η Γ.Γ. Εσόδων
Στο... νοίκι βγαίνει η Γ.Γ. Εσόδων
Στο νοίκι ετοιμάζεται να βγει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς η Κατερίνα Σαββαΐδου, αναζητά να μισθώσει ακίνητο στο οποίο θα στεγάσει μεταξύ άλλων και τους 400 νέους ελεγκτές που πρόκειται να προσλάβει η γενική γραμματεία.
Οι «αποστάσεις» που ετοιμάζεται να πάρει από το υπουργείο Οικονομικών η ΓΓΔΕ, οφείλονται προφανώς στις αυξημένες ανάγκες που έχει πλέον η υπηρεσία, καθώς μαζί με τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει, επιχειρεί να ανεξαρτητοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο «διοικητά» αλλά και χωροταξικά.
Βέβαια, ο «απογαλακτισμός» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από το υπουργείο Οικονομικών θα στοιχίσει λίγο παραπάνω, καθώς ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζονται οι 130.000 ευρώ.
Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν σκέφτηκε να στεγάσει τη ΓΓΔΕ σε κάποια από τα ιδιόκτητα ακίνητα που έχει το Δημόσιο και προσέφυγε στη λύση της ενοικίασης.
Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την διακήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού που ανέβηκε στη «Διαύγεια» η νέα Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναζητά ακίνητο με χώρους συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 13.286 τ.μ.
Το ακίνητο θα πρέπει να έχει γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 9.723τ.μ. περίπου, αρχειακούς/αποθηκευτικούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 985 τ.μ. περίπου, οι οποίοι μπορούν να είναι και υπόγειοι (ασφαλείς όμως σε θέματα στεγανότητας και με επαρκή αερισμό και φωτισμό), και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Επίσης το κτήριο θα πρέπει να έχει θέσεις στάθμευσης ασφαλείς ή φυλασσόμενες, για τα πέντε υπηρεσιακά οχήματα, ενώ θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Προϋπόθεση, σύμφωνα με την διακήρυξη, είναι ότι το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, εντός του μικρού δακτυλίου, και σε απόσταση έως 800 μέτρα περίπου από σταθμό ΜΕΤΡΟ ή ΗΣΑΠ.
Αντίστοιχα, το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.
Πηγή: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: