Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Πόσο φόρο θα πληρώσετε ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών - Αναλυτικοί πίνακες

Δείτε την επιβάρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους

 

Αφορολόγητο ποσό ανάλογο με τον αριθμό των προστατευομένων παιδιών προβλέπει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ο νέος φορολογικός νόμος, γεγονός που σημαίνει λιγότερο φόρο για όσους δηλώνουν μεσαία προς υψηλά εισοδήματα, αλλά περισσότερο φόρο για όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή όσους δηλώνουν χαμηλά ή υψηλά εισοδήματα.
Με τα νέα δεδομένα, που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2016, λιγότερο φόρο θα πληρώνουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα από 27-28.000 ευρώ μέχρι 42.-43.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 27.000 ευρώ το χρόνο ή παραπάνω από 43.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώνουν περισσότερο φόρο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, που ισχύει για τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2015 (και δηλώνονται με τη φετεινή φορολογική δήλωση), εκτός από τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους σε κάποιες περιπτώσεις.
Η ετήσια έκπτωση φόρου, η οποία φθάνει σήμερα μέχρι τα 2.100 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, μειώνεται:
- στα 1.900 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα
- στα 1.950 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο
- στα 2.000 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 2 προστατευόμενα τέκνα.
Για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης φόρου διατηρείται στα 2.100 ευρώ.
Το αφορολόγητο όριο, το οποίο προκύπτει έμμεσα, με την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου από τον φόρο που αναλογεί με βάση τη φορολογική κλίμακα, θα μειωθεί από τα 9.545 ευρώ στα 8.636 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 8.864 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο και στα 9.090 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 2 προστατευόμενα τέκνα. Για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο παραμένει στα 9.545 ευρώ.
Τα νέα αφορολόγητα θα έχουν τις ακόλουθες συνέπειες:
1) Μισθωτοί-συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 200 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα δεν πληρώνουν καθόλου φόρο!
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 24 έως και 276 ευρώ το χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους (από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) να μειώνονται κατά 60 έως και 319 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 42.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 11 έως 3.951 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν από 43.000 έως 100.000 ευρώ το χρόνο.
2) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με ένα προστατευόμενο τέκνο:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.864 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 150 ευρώ το χρόνο, ενώ με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα δεν πληρώνουν φόρο!
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 58 έως και 226 ευρώ το χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 26 έως και 369 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 43.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 56 έως 3.901 ευρώ το χρόνο για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από 44.000 έως και 100.000 ευρώ.
3) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με δύο προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.090 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 100 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα δεν επιβαρύνονται με φόρο!
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 8 έως και 176 ευρώ το χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 76 έως και 399 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις από 101 έως 3.851 ευρώ το χρόνο.
4) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται έως και 69 ευρώ το χρόνο!
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 17.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά 21 έως και 76 ευρώ το χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 44.000 θα δουν τις συνολικές ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται έως και 519 ευρώ το χρόνο!
ε) Όσοι λαμβάνουν πάνω από 44.000 ευρώ το χρόνο θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Δείτε αναλυτικά το φόρο ανάλογα με το εισόδημα και των αριθμό των παιδιών για μισθωτούς και συνταξιούχους στον παρακάτω πίνακα:


ΕΤΗΣΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ(ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ + ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
  
 ΤΟ 2015 ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΤΡΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΤΡΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΑΙΔΙΑ
  ΠΑΙΔΙΑ 
      5.000               -              -                -               -               -             -             -              -              -    
      6.000               -              -                -               -               -             -             -              -              -    
      7.000               -              -                -               -               -             -             -              -              -    
      8.000               -              -                -               -               -             -             -              -              -    
      8.600               -              -                -               -               -             -             -              -              -    
      8.700               -              14              -               -               -            14           -              -              -    
      9.000               -              80             30             -               -            80          30            -              -    
      9.100               -            102             52               2             -          102          52             2            -    
      9.200               -            124             74             24             -          124          74           24            -    
      9.300               -            146             96             46             -          146          96           46            -    
      9.500               -            190           140             90             -          190        140           90            -    
    10.000            100          300           250           200           100        200        150         100            -    
    11.000            320          520           470           420           320        200        150         100            -    
    12.000            540          740           690           640           540        200        150         100            -    
    13.000            851          982           932           882           782        131          81           31        -69  
    14.000         1.078       1.224        1.174        1.124        1.024        146          96           46        -54  
    15.000         1.305       1.466        1.416        1.366        1.266        161        111           61        -39  
    16.000         1.532       1.708        1.658        1.608        1.508        176        126           76        -24  
    17.000         1.759       1.950        1.900        1.850        1.750        191        141           91         -9  
    18.000         1.986       2.192        2.142        2.092        1.992        206        156         106           6  
    19.000         2.213       2.434        2.384        2.334        2.234        221        171         121           21  
    20.000         2.440       2.676        2.626        2.576        2.476        236        186         136           36  
    21.000         2.814       3.026        2.976        2.926        2.826        212        162         112           12  
    22.000         3.148       3.376        3.326        3.276        3.176        228        178         128           28  
    23.000         3.482       3.726        3.676        3.626        3.526        244        194         144           44  
    24.000         3.816       4.076        4.026        3.976        3.876        260        210         160           60  
    25.000         4.150       4.426        4.376        4.326        4.226        276        226         176           76  
    26.000         4.584       4.776        4.726        4.676        4.576        192        142           92           -8  
    27.000         5.018       5.126        5.076        5.026        4.926        108          58             8          -92  
    28.000         5.452       5.476        5.426        5.376        5.276          24  -26  -76         -176  
    29.000         5.886       5.826        5.776        5.726        5.626  -60  -110  -160         -260  
    30.000         6.320       6.176        6.126        6.076        5.976  -144  -194  -244          -344  
    31.000         6.940       6.621        6.571        6.521        6.421  -319  -369  -419          -519  
    32.000         7.380       7.066        7.016        6.966        6.866  -314  -364  -414           -514  
    33.000         7.820       7.511        7.461        7.411        7.311  -309  -359  -409          -509  
    34.000         8.260       7.956        7.906        7.856        7.756  -304  -354  -404          -504  
    35.000         8.700       8.401        8.351        8.301        8.201  -299  -349  -399           -499  
    36.000         9.140       8.846        8.796        8.746        8.646  -294  -344  -394           -494  
    37.000         9.580       9.291        9.241        9.191        9.091  -289  -339  -389          -489  
    38.000       10.020       9.736        9.686        9.636        9.536  -284  -334  -384          -484  
    39.000       10.460     10.181      10.131      10.081        9.981  -279  -329  -379          -479  
    40.000       10.900     10.626      10.576      10.526      10.426  -274  -324  -374          -474  
    41.000       11.340     11.161      11.111      11.061      10.961  -179  -229  -279          -379  
    42.000       11.780     11.696      11.646      11.596      11.496  -84  -134  -184          -284  
    43.000       12.220     12.231      12.181      12.131      12.031          11  -39  -89          -189  
    44.000       12.660     12.766      12.716      12.666      12.566        106          56             6          -94  
    45.000       13.100     13.301      13.251      13.201      13.101        201        151         101             1  
    46.000       13.540     13.836      13.786      13.736      13.636        296        246         196           96  
    47.000       13.980     14.371      14.321      14.271      14.171        391        341         291         191  
    48.000       14.420     14.906      14.856      14.806      14.706        486        436         386         286  
    49.000       14.860     15.441      15.391      15.341      15.241        581        531         481         381  
    50.000       15.300     15.976      15.926      15.876      15.776        676        626         576         476  
    51.000       16.760     16.511      16.461      16.411      16.311  -249  -299  -349  -      449  
    52.000       17.220     17.046      16.996      16.946      16.846  -174  -224  -274  -      374  
    53.000       17.680     17.581      17.531      17.481      17.381  -99  -149  -199  -      299  
    54.000       18.140     18.116      18.066      18.016      17.916  -24  -174  -124  -      224  
    55.000       18.600     18.651      18.601      18.551      18.451          51            1  -49  -      149  
    60.000       20.900     21.326      21.276      21.226      21.126        426        376         326         226  
    70.000       25.500     26.751      26.701      26.651      26.551     1.251     1.201      1.151      1.051  
    80.000       30.100     32.251      32.201      32.151      32.051     2.151     2.101      2.051      1.951  
    90.000       34.700     37.751      37.701      37.651      37.551     3.051     3.001      2.951      2.851  
  100.000       39.300     43.251      43.201      43.151      43.051     3.951     3.901      3.851      3.751  
  200.000       89.300     98.251      98.201      98.151      98.051     8.951     8.901      8.851      8.751  
  500.000     233.300   263.151    263.151    263.151    263.151   29.851   29.851    29.851    32.551