Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ρύθμιση για τους δικαιούχους εφάπαξ 07:13 14/3/2012 - Πηγή: Athina984 Ρύθμιση για δημοσίους υπαλλήλους δικαιούχους εφάπαξ και οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προωθούν τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά περί τα 9 χιλιάδες άτομα που θα έχουν δυνατότητα συμψηφισμού του εφάπαξ με το δάνειο. Παράλληλα εξετάζεται η καθιέρωση επιπλέον εισφοράς από τους εργαζόμενους για ταμεία που χορηγούν εφάπαξ, αλλά έχουν ελλείμματα, ενώ για τους δικαιούχους εφάπαξ των ΔΕΚΟ θα προκαταβάλλεται το 40% και το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε 2 χρόνια. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>


Ρύθμιση για τους δικαιούχους εφάπαξ

Ρύθμιση για δημοσίους υπαλλήλους δικαιούχους εφάπαξ και οι οποίοι έχουν  δανειοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προωθούν  τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.
Η ρύθμιση αφορά περί τα 9 χιλιάδες άτομα που θα έχουν δυνατότητα συμψηφισμού του εφάπαξ με το δάνειο.
Παράλληλα εξετάζεται η καθιέρωση επιπλέον εισφοράς από τους εργαζόμενους για ταμεία που χορηγούν εφάπαξ, αλλά έχουν ελλείμματα, ενώ για τους δικαιούχους εφάπαξ των ΔΕΚΟ θα προκαταβάλλεται το 40% και το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε 2 χρόνια.
Ρύθμιση για δημοσίους υπαλλήλους δικαιούχους εφάπαξ και οι οποίοι έχουν  δανειοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προωθούν  τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.
Η ρύθμιση αφορά περί τα 9 χιλιάδες άτομα που θα έχουν δυνατότητα συμψηφισμού του εφάπαξ με το δάνειο.
Παράλληλα εξετάζεται η καθιέρωση επιπλέον εισφοράς από τους εργαζόμενους για ταμεία που χορηγούν εφάπαξ, αλλά έχουν ελλείμματα, ενώ για τους δικαιούχους εφάπαξ των ΔΕΚΟ θα προκαταβάλλεται το 40% και το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε 2 χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: